RNDr. František Kratochvíl -geologické služby

Poštovní 14, 594 01 Velké Meziříčí ; IČO: 757 15 309

Činnosti

Geologické práce (podle Geologického zákona a předpisů souvisejících -viz Certifikáty : >)
RADON (dle ustanovení Atomového zákona a vyhl. Státního úřadu jaderné bezpečnosti o radiační ochraně... - viz Certifikáty : >)
Životní prostředí - E.I.A. (m.j. dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - viz Certifikáty : >)

Kontakty

tel.: / (viz níže)
mobil: 731 57 57 39


e-mail: kratochvil11@quick.cz

Sortiment prací (prac.doba dle dohody): >

Ceny (dle hladiny přel.2004/05 k zaháj.činnosti OSVČ po rozdělení s.r.o.Geologické služby -s valorizací nepřestup.inflaci>na dotaz-viz kontakty) : >

Konzultace - radon a voda : >

Certifikáty : >